IT SERVICES

Liaison op het snijvlak van business én IT.

Uw organisatie heeft voor een specifieke IT-oplossing gekozen. Maar weet u zeker of u aan alles heeft gedacht? Zit uw IT-afdeling écht op één lijn met de gebruikers op de commerciële afdeling? Kent u alle eisen die uw business aan de IT-oplossing heeft gesteld? Is er draagvlak op de werkvloer om met deze nieuwe IT-oplossing werken? Weet u het zeker?

Juist nu kan een kritische en onafhankelijke blik van buiten waarde toevoegen aan uw IT-implementatieproces. De afstand tussen business en IT kan ongemerkt groot zijn. Vaak begrijpen ze elkaar niet, omdat ze een andere taal spreken. Of ze maken onvoldoende tijd om naar elkaar te luisteren. Dat kan een succesvolle implementatie in de weg zitten. En dat nu, is precies waar Devil's Advocate consultancy voor u een verbindende rol kan vervullen.

Voor veel organisaties is IT niet de core business. Dan kan het kiezen van nieuwe software lastig zijn. Evenals het offertetraject vooraf, of de uiteindelijke uitrol in de organisatie.

Als Software implementatie-expert kan ik dit traject uit handen nemen. Geheel, of gedeeltelijk. Dan worden de noodzakelijke stappen gezet en onderzoeken tijdig gestart. Om het kiezen van de best passende IT-oplossing zo doelgericht mogelijk te maken, neem ik als liaison het voortouw. Voor de inventarisatie vooraf bij alle betrokken partijen. Voor de budgettering en het offertetraject inclusief accordering van alle stakeholders. Voor de realisatie van het functionele ontwerp in samenwerking met de commerciële afdeling. En voor de begeleiding van de IT-afdeling gedurende het hele traject. Ook na oplevering zorg ik voor het testproces en de uiteindelijke oplevering.
Agile en werken met Scrum. Dat vraagt nogal wat van een organisatie. Zeker bij kleinere organisaties kan dit uitdagend zijn. Bijvoorbeeld omdat het team te klein is om alle rollen te vervullen. Maar ook bij grote organisaties omdat de afstand tussen de teams bijvoorbeeld te groot is.

In mijn werk maak ik daarom gebruik van de Scrum-methode, maar wel vanuit een breder perspectief. En met een veel uitgebreider programma dan u van een Product Owner zou verwachten. Mijn unieke aanpak geeft werken met Scrum simpelweg meer effect.
Heel veel websites worden professioneel gemaakt en zitten conceptueel en tekstueel prima in elkaar. Toch zijn er ook veel websites online te vinden, waarbij dit niet het geval is. Hoewel er vaak meerdere personen naar de website gekeken hebben, ontstaat er toch vaak een blinde vlek, waardoor zaken over het hoofd worden gezien. Dit hoeft niet alleen technisch te zijn, maar kan ook te maken hebben met de boodschap of met fouten in de taal.

Om dit te voorkomen, kan een kritische blik vóór de livegang echt het verschil maken. Laat mij eens naar de website kijken en er met u over van gedachten wisselen. En terwijl ik niets weet van de organisatie, de producten, de doelgroep of het afzetgebied, vorm ik een beeld van wat uw website echt uitstraalt en hoe dit overkomt op een bezoeker.

Maak een afspraak voor een persoonlijke kennismaking.