WEBSITE SCAN

Wie bekijkt uw website kritisch vóór de livegang?

Veel websites worden professioneel gemaakt en zitten conceptueel en tekstueel prima in elkaar. Toch zijn er ook veel websites online te vinden, waarbij dit niet het geval is.

Soms klopt de techniek niet helemaal of is er niet helemaal logisch met het ontwerp gewerkt. Bijvoorbeeld omdat de teksten net niet de juiste snaar raken en de boodschap daardoor niet echt overkomt.

Het kan ook voorkomen dat op verschillende pagina's verschillende stijlen worden gebruikt, waardoor de samenhang verdwijnt. Soms is de volgorde van de pagina’s onduidelijk. En een enkele keer is er iets banaals aan de hand, zoals het gebruik van te veel verschillende talen of storende in het oog springende taalfouten.

Zo kan er nog veel meer aan de hand zijn. Hoewel er vaak meerdere personen naar de website gekeken hebben, ontstaat er toch vaak een blinde vlek, waardoor zaken over het hoofd worden gezien.

Om dit te voorkomen, kan een kritische blik vóór de livegang het verschil maken. Laat mij eens naar de website kijken en er met u over van gedachten wisselen. En terwijl ik niets weet van de organisatie, de producten, de doelgroep of het afzetgebied, vorm ik een beeld van wat uw website echt uitstraalt en hoe dit overkomt op een bezoeker.

Afhankelijk van de casus kan er soms in enkele gesprekken al een redelijk beeld ontstaan. De bevindingen kunnen eventueel in een rapport worden verwerkt. Dit biedt u meerdere voordelen: zelfs als de intentie of het budget voor een nieuwe website ontbreekt, kan aan de hand van mijn feedback een reparatieslag of update relatief snel en voordelig worden uitgevoerd. Ik zal hier, in uw opdracht, zeer kritisch naar kijken en verbetervoorstellen doen, zodat uw nieuwe, of vernieuwde website, ook vóór livegang aan uw programma van eisen voldoet.

Herkent u deze casus? Of speelt er in uw organisatie iets vergelijkbaars en wilt u graag dat ik met een kritische blik naar uw website kijk? Neem gerust contact met mij op.