KRITISCH GESPREK VOORAF

Investeert u vooraf in een kritisch gesprek?

Ondernemen is vaak te vergelijken met een relatie: in het begin gaat het allemaal razendsnel, is het hectisch en doe je veel op gevoel. Zodra er echter iets groeit, moeten er afspraken worden gemaakt. En dan breekt het minder gezellige gedeelte van een samenwerking aan. Is het maken van afspraken daarom minder belangrijk of minder nodig? Iedereen weet het antwoord: nee!​

Of het nu goed of slecht gaat met een onderneming: kritische vragen over de samenwerking moeten altijd gesteld worden. En wel zo snel mogelijk. Het liefst door een betrokken buitenstaander die geen ander belang heeft dan bij te dragen aan het maken van de best passende afspraken. Laat mij eens praten met de betrokken partijen. En terwijl ik niets weet van de organisatie of de persoon, vorm ik een beeld van welke kritische vragen absoluut niet onbeantwoord mogen blijven.

Afhankelijk van de casus kan er soms in enkele gesprekken al een redelijk beeld ontstaan. De bevindingen kunnen eventueel in een rapport worden verwerkt. Dit biedt u meerdere voordelen: alleen al het bespreekbaar maken van bepaalde kwesties is pure winst. En getuigt van realiteitszin. Daarnaast biedt het een basis om afspraken vast te leggen. Ook is er voor elk toekomstig traject duidelijkheid gecreëerd. Bovendien is de investering in dit traject vele malen lager dan een sluimerend conflict op langere termijn of het noodzakelijk oplossen of ontrafelen van samenwerkingen die niet op papier staan.

Herkent u deze casus? Of speelt er in uw organisatie iets vergelijkbaars en wilt u graag dat ik met de betrokken partijen in gesprek ga? Neem gerust contact met mij op.