KRITISCHE MEDEWERKER

Hoe gaat u om met
kritische medewerkers ?

Iedere ondernemer krijgt er vroeg of laat mee te maken: een medewerker die altijd kritisch is en nooit direct met een idee meegaat. Op basis van argumenten is hij of zij uiteindelijk wel te overtuigen, maar na afloop van de vergadering blijft de kritische feedback toch nog een beetje knagen. Dat kan lastig zijn.

Wat drijft die medewerker? Is het onvrede? Is het rancune? Gewoon dwarsigheid? Of is er iets anders aan de hand? Is er wellicht ook een kans dat deze medewerker gewoon gelijk heeft? En dat het zinvol kan zijn om naar hem of haar te luisteren? En zo ja, wie gaat dat dan doen? Iedereen wil snel doorpakken en voor de HR-manager is dit soms lastig in te schatten of te beoordelen, omdat die vaak zelf onderdeel uitmaakt van de organisatie.

Hier kan een objectief extern persoon veel voor u betekenen. Laat mij eens met die persoon praten. Terwijl ik niets weet van de organisatie of de persoon, vorm ik een beeld van die persoon. Zit hier iemand die, net als ik, alleen maar kritische vragen stelt of is er wellicht meer aan de hand?

Afhankelijk van de casus kan er soms in enkele gesprekken al een redelijk beeld ontstaan. De bevindingen kunnen eventueel in een rapport worden verwerkt. Dit biedt u meerdere voordelen: de bewuste medewerker voelt zich gehoord en er is voor elk toekomstig traject duidelijkheid gecreëerd.

Bovendien is de investering in dit traject vele malen lager dan een sluimerend arbeidsconflict op langere termijn. Het gaat uiteindelijk om het herkennen of erkennen van de (on)juistheid van de opmerkingen van deze medewerker. 

Herkent u deze casus? Speelt er in uw organisatie iets vergelijkbaars en wilt u graag dat ik met uw kritische medewerker in gesprek ga? Neem gerust contact met mij op.